HVILKE STOFFER ER UØNSKET LUGT?

Blandt de mange problematiske lugte kan nævnes, enzymer, co-enzymer og aromastoffer.


Nedenstående liste er over de mest almindelige stoffer, vi bliver bedt om at fjerne:


Aminosyre


Ammoniak


Sulphur kombinationer


Thiol kombinationer


Mercaptaner:


Methanthiol CH4S, Methylmercaptan


Ethanthiol C2HsSH, ethylmercaptan


Butanthiol, butylmercaptan


Di- og polysulfider


Svovlbrinte


Fedtsyre


Ester


Aldehyder


Smørsyre

PROCESSEN I PRAKSIS

De aktive stoffer, der består af Sinodeen clathrater tilsættes den forurenede luft ved spray eller fordampning.


Tilsætningen kan ske direkte i et rum eller, hvis formålet kun er at beskytte omgivelserne mod uønsket lugt, i virksomhedens ventilation, udsugningsanlæg eller skorsten.

Molekylerne vil flyde i luftstrømmen og derved absorbere alle de uønskede lugtmolekyler og fastholde dem permanent.


Doseringsystemet er nemt og billigt at installere på et eksisterende anlæg. Anlægget skal ikke bruge opvarmnings- eller nedkølingstid og kan derfor tændes og slukkes efter behov, f.eks. via vejrhane eller lignende automatisk system.


Såfremt der er tilsluttet biofilter eller skrubber til systemet kan disse arbejde sammen, idet Sinodeen aktivstoffer ikke ødelægger virkningen fra disse.

HVORDAN VIRKER NEDBRYDNINGEN?

Clathraterne, med deres indhold af lugt og forurening, bliver ført med af den eksisterende luftstrøm og fordeles i miljøet hvor clathraterne, bliver biologisk nedbrudt af de naturligt forekommende bakterier, der bruger molekylerne som næring.


Under denne proces bliver »værts« molekyle og de adsorberede "gæste" molekyler omdannet til kuldioxid og vand.

En lignende type nedbrydning er kendt fra eksempelvis biofiltre.


Generelt kan lugt af biologisk oprindelse let adsorberes, fordi deres molekyler er små.

Dog kan nogle cykliske kombinationer eller andre mineralske kombinationer kræver mere Sinodeen, fordi molekylerne i sådanne flygtige stoffer er større.


Målemetoder til effektiviteten af absorptionen


Den respekterede tyske laboratorium, Halab (Hanseatisches Labor für Mineralöl und Umweltanalytik GmbH), har lavet gaskromatografiske målinger af Sinodeen metodens effektivitet.

Resultaterne af målingerne er vist her med de procentvise resultater af niveauet af adsorption:


Smørsyre 99,9%


Ethylamin 99,9%


Butylamin 99,9%


4 Mercaptan 96.0%


Formaldehyd 98,3%


Svovlbrinte 99,5%


Ammoniak 99,3%


Aminobutan / pentan 99,9%


Styrol 99,9%

HVOR ER DENNE TEKNOLOGI RELEVANT?

Generelt kan denne teknik anvendes til at fjerne lugt i arbejdsområder og for at fjerne udledningen af lugte og forurening fra virksomheder til miljøet og ikke mindst naboer.


Mulighederne er uendelige, for eksempel:

Private husholdninger, sundhedssektoren, dyreklinikker og andre steder med dyr, catering og restaurant virksomheder, landbrug, slagterier, stalde, affald depoter og sorteringsanlæg, destruktions virksomheder og slagteriaffald, rensningsanlæg, spildevandsbehandling, pumpestationer og spildevandsanlæg, kompostering, planter, jordrensning, fiskeindustrien i almindelighed, fiskemel fabrikker, fiskefoder fabrikker, mad og drikkevareindustrien, beklædningsindustri, biogasanlæg, frø og korn selskaber, brand og vandskade, renovering, mulighederne er uendelige.


Det uønskede lugt kommer ofte fra høje koncentrationer af flygtige stoffer, der også er giftige.

De mest almindelige eksempler er ammoniak, svovlbrinte og formaldehyd og hydrogenclorid.

Sinodeen er en god og hurtig løsning, der fjerner alle de problemer, der følger af disse stoffer.


Fjernelse af lugtgener handler ikke kun om at reducere helbredsrisici og sygedage, men også om, at ren luft bidrager til en reducere ulykkesfrekvensen, bedre koncentration blandt medarbejdere og en forbedring af den generelle trivsel for medarbejderne.


Virksomheder der står over for at skulle investere i et udsugningssystem og behandling af luften kan også drage fordel af at brugen Sinodeen.


Virksomheder, der allerede har investeret i luftrensning kan drage yderligere fordele ved at kombinere det eksisterende anlæg med et anlæg med Sinodeen for at optimere lugtfjernelsen.


Et stort behov er der også for midlertidige mobile anlæg, der kan opsættes når virksomheder skal ombygge eksisterende anlæg, så der i byggeperioden ikke kommer lugtgener til omgivelserne.

Ligeledes kan det med fordel bruges til begrænsning af lugt ved pludselig opståede skader medens disse udbedres.