HVOR ER DENNE TEKNOLOGI RELEVANT?

Generelt kan denne teknik anvendes til at fjerne lugt i arbejdsområder og for at fjerne udledningen af lugte og forurening fra virksomheder til miljøet og ikke mindst naboer.


Mulighederne er uendelige, for eksempel:

Private husholdninger, sundhedssektoren, dyreklinikker og andre steder med dyr, catering og restaurant virksomheder, landbrug, slagterier, stalde, affald depoter og sorteringsanlæg, destruktions virksomheder og slagteriaffald, rensningsanlæg, spildevandsbehandling, pumpestationer og spildevandsanlæg, kompostering, planter, jordrensning, fiskeindustrien i almindelighed, fiskemel fabrikker, fiskefoder fabrikker, mad og drikkevareindustrien, beklædningsindustri, biogasanlæg, frø og korn selskaber, brand og vandskade, renovering, mulighederne er uendelige.


Det uønskede lugt kommer ofte fra høje koncentrationer af flygtige stoffer, der også er giftige.

De mest almindelige eksempler er ammoniak, svovlbrinte og formaldehyd og hydrogenclorid.

Sinodeen er en god og hurtig løsning, der fjerner alle de problemer, der følger af disse stoffer.


Fjernelse af lugtgener handler ikke kun om at reducere helbredsrisici og sygedage, men også om, at ren luft bidrager til en reducere ulykkesfrekvensen, bedre koncentration blandt medarbejdere og en forbedring af den generelle trivsel for medarbejderne.


Virksomheder der står over for at skulle investere i et udsugningssystem og behandling af luften kan også drage fordel af at brugen Sinodeen.


Virksomheder, der allerede har investeret i luftrensning kan drage yderligere fordele ved at kombinere det eksisterende anlæg med et anlæg med Sinodeen for at optimere lugtfjernelsen.


Et stort behov er der også for midlertidige mobile anlæg, der kan opsættes når virksomheder skal ombygge eksisterende anlæg, så der i byggeperioden ikke kommer lugtgener til omgivelserne.

Ligeledes kan det med fordel bruges til begrænsning af lugt ved pludselig opståede skader medens disse udbedres.