HVILKE STOFFER ER UØNSKET LUGT?

Blandt de mange problematiske lugte kan nævnes, enzymer, co-enzymer og aromastoffer.


Nedenstående liste er over de mest almindelige stoffer, vi bliver bedt om at fjerne:


Aminosyre


Ammoniak


Sulphur kombinationer


Thiol kombinationer


Mercaptaner:


Methanthiol CH4S, Methylmercaptan


Ethanthiol C2HsSH, ethylmercaptan


Butanthiol, butylmercaptan


Di- og polysulfider


Svovlbrinte


Fedtsyre


Ester


Aldehyder


Smørsyre